Newsletter:
Wydawnictwa
Odwiedziny
Dzisiaj: 329
Cały czas: 1318

 


 • Już od 12 maja muzeum czynne na specjalnych zasadach

   ZASADY ZWIEDZANIA
  MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. W. AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE
  NA CZAS OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19

   
   

  Szanowni Państwo,
   

  od 12 maja 2020 r. ekspozycje muzealne są czynne dla zwiedzających w godzinach:
     
   
  wtorek–piątek 10.00–14.00
  niedziela 12.00–16.00
   
  Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa oraz aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 należy zastosować poniższe zasady:

   

  • muzeum można zwiedzać jedynie indywidualnie,
  • wbudynku jednocześnie może przebywać maksymalnie 8 osób (plus pracownicy obsługi wystaw),
  • muzeum może zwiedzać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  •  przed wejściem do muzeum należy zdezynfekować ręce płynem lub żelem do dezynfekcji,
  •  podczas wizyty w muzeum istnieje obowiązek zakrywanie ust i nosa (maseczką lub innym materiałem),
  • należy zachować bezpieczny dystans 2 metrów od pozostałych zwiedzających,
  • zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
  • zabrania się wchodzenia do muzeum z dużymi torbami, plecakami i walizkami podróżnymi

  Szczegółowy regulamin zwiedzania dostepny tutaj -> 

 • Informacja - koronawirus


  Szanowni Państwo,
   
  w związku z decyzją podjętą przez Rząd o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury, informujemy, że Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
  w Chełmie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczyna wdrażanie procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w celu bezpiecznego udostępniania ekspozycji muzealnych.
   
  O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej oraz
  w mediach społecznościowych.

 • CHEŁMSCY ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - Wieczór Wspomnień

   

 • Promocja publikacji UMCS

   

 • Święty Walenty w Muzeum

   

 • Kolaboracja z Sowietami... - promocja książki

  Jednym z przemilczanych przez dziesięciolecia aspektów Września 1939 r. jest kolaboracja mniejszości narodowych ale i zauroczonych ruchem komunistycznym Polaków, która towarzyszyła sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. Kwestia prosowieckiej współpracy oraz popełnionych wówczas zbrodni do roku 1989 była z oczywistych powodów tematem pomijanym, a wręcz zakazanym. Niestety ze smutkiem należy stwierdzić, że podobnie postrzegano go także po upadku komunizmu. Jednak tym razem stał się on przede wszystkim tematem niewygodnym.

  Szkoda, gdyż wraz z upływem czasu, odeszli świadkowie, którzy mogliby wiele wnieść do jak najbardziej rzetelnego i obiektywnego przedstawienie tej kwestii. Kwestii o tyle istotnej, że dla najnowszych dziejów Polski, wojna a tym samym i wydarzenia z września i października 1939 r. są punktem wyjścia do zrozumienia wielu aspektów politycznych, społecznych czy chociażby kulturowych ostatnich dziesięcioleci. Tym bardziej wartych pamięci, że nadal niejednokrotnie spotykamy się z wykrętnym usprawiedliwianiem zaistniałych zbrodni.

  Książka „Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i w październiku 1939 r.” stanowi próbę przedstawienia skali, skutków ale i konsekwencji zdrady państwa polskiego, jakiej dopuścili się polscy obywatele na przełomie września i października 1939 r.

   

 • Wieczór wspomnień - Stanisław Skibiński

   

 • Ferie w Muzeum 2020

   

 • Boże Narodzenie 2019

   

 • „Zajęcia z Waśniewskim”

   
   
  W ramach programu „Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891-1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowane są zajęcia:
   

  • pogadanki „Obrazy Zenona Waśniewskiego i życie kulturalne w Chełmie w dwudziestoleciu międzywojennym” przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

   

  • wykłady „Zenon Waśniewski i życie kulturalne w Chełmie w dwudziestoleciu międzywojennym” przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, w tym seniorów (słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku). 

   

  Muzeum Ziemi Chełmskiej serdecznie zaprasza
   
  ul. Lubelska 55

  wstęp bezpłatny
   
  terminy zajęć do uzgodnienia, rezerwacje: 82 565 26 93

 • Obrazy Zenona Waśniewskiego - wystawa

   

 • Ukraina przed wiekami - wystawa

   

 • Wyszywane dobre rady - wystawa

   

   

 • Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891–1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie

  Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum realizuje zadanie z programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – Kolekcje muzealne 2019, pn. Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891–1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie.
   

  Dofinansowanie, w wysokości 72 tys. zł., pozwoliło na zakup 48 prac artysty, które znajdowały się do tej pory w prywatnej kolekcji. Celem zakupu jest powiększenie muzealnych zbiorów dzieł Zenona Waśniewskiego, które gromadzone są sukcesywnie od wielu lat. Obecnie Muzeum posiada 135 dzieł tego artysty, które tworzone były w różnych technikach, m.in.: olejnej, pastelu, tempery, akwareli, rysunku ołówkiem oraz linorytu.
   

  48 zakupionych prac zostanie zaprezentowanych na wystawie czasowej Obrazy Zenona Waśniewskiego w kolekcji Muzeum w Chełmie. Prace będzie można oglądać od 11 grudnia 2019 do 15 kwietnia 2020 w budynku muzeum przy ulicy Lubelskiej 56A.
   

  Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo Zenon Waśniewski (1891–1945) – zakup do kolekcji muzeum w Chełmie.
 • Szmul Zygielbojm - ekspozycja

 • Jesień w Muzeum - X / XI 2019

   

 • Jesień w Muzeum - warsztaty / wykłady

   

 • Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, w latach 2014–2019, prowadziło współpracę w zakresie udostępniania i popularyzacji zabytków (wystawy, prelekcje) w ramach interdyscyplinarnego projektu pn. „Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie" (nr 2014/13/B/HS3/04930), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
   
  Prace wykopaliskowe prowadzili pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Buko chełmscy archeolodzy dr Tomasz Dzieńkowski i dr Stanisław Gołub.
   
  Zabytki pozyskane podczas badań prowadzonych w latach 2014–2016 już znajdują się w zbiorach muzeum, natomiast z lat 2017–1018 docelowo zostaną do Muzeum przekazane.
   
  W ramach współpracy MZCh przygotowało:

  • wystawę planszową „Zespół rezydencjonalno-sakralny Daniela Romanowicza z XIII wieku w Chełmie w świetle badań archeologicznych” (marzec 2016 – obecnie prezentowana w podcieniach przy Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie);
    
  • wystawy czasowe, na których prezentowane były zabytki: „Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI o XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie z zakresu archeologii, historii, sztuki” (maj 2017 – kwiecień 2018,) „Obecność przeszłości” (maj 2019 – grudzień 2019);
  • baner informacyjny eksponowany na Wysokiej Górce pn. „Rezydencja książęca Daniela Romanowicza na „Wysokiej Górce” w Chełmie”;
    
  • wykład pt. „Król Daniel a kultura Zachodu” (4 grudnia 2017) dra hab. Dariusza Dąbrowskiego, autora książek „Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w.” oraz współautora tłumaczenia „Kroniki halicko-wołyńskiej z XIII wieku”.
 • Rodzina Lechnickich w Służbie Rzeczypospolitej - wieczór wspomnień

   

 • Artyści o sobie - wykład z prezentacją

  Zaproszenie

   
  30 sierpnia o godz. 12.00 zapraszamy na wykład połączony z prezentacją multimedialną

  Artyści o sobie. Autoportret w dziejach malarstwa europejskiego,

  organizowany w ramach programu Lato w Muzeum.
   
  Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne.
   

  Budynek Muzeum przy ul. Lubelskiej 55

   

   

 • Kazimierz Szwainowski GRAFIKA - wystawa

   

 • Noc Kutury w Chełmie

   

 • Lato w Muzeum 2019

  LATO W MUZEUM 2019


  Spotkania edukacyjne i wystawy
  Wstęp bezpłatny na wszystkie spotkania edukacyjne
  Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – tel. 82 565 26 93

   
   
   

   

 • Co nowego?

   

 • Od Baroku do Współczesności - wystawa

   

 • Obecność Przeszłości - wystawa

   

 • JEDEN WIEK - WIELE DRÓG - Sztuka polska XX w. - wystawa

   

   

   

  Jeden wiek – wiele dróg

  Sztuka polska XX wieku ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie

   

  Zebrany na wystawie zespół ponad stu dzieł z kolekcji Muzeum Lubelskiego prezentuje wybrane zjawiska w malarstwie i rzeźbie polskiej XX wieku. Ukazuje dynamikę przemian, odmienność poszukiwań artystycznych, zróżnicowane odniesienia do tradycji i współczesności. W ramach ekspozycji przedstawiamy prace artystów związanych z międzywojennymi ugrupowaniami artystycznymi, takimi jak Formiści, Rytm, Bractwo św. Łukasza, Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków, Komitet Paryski, a także dzieła reprezentujące powojenną twórczość związaną z szerokim nurtem nowoczesności, sztuką metaforyczną i abstrakcyjną. Wystawa akcentując rytm przemian w sztuce XX wieku, zwraca jednocześnie uwagę na pojedyncze, oryginalne prace wybitnych artystów – Wacława Borowskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Jana Cybisa, Tytusa Czyżewskiego, Zbigniewa Dłubaka, Romana Kramsztyka, Henryka Kuny, Tadeusza Makowskiego, Tymona Niesiołowskiego, Barbary Zbrożyny i wielu innych. Tworzą one zmienne konstelacje wobec nurtów, kierunków, przemian w sztuce XX wieku. Patrząc zatem przez pryzmat historii sztuki, staramy się uchwycić odrębność i wyjątkowość prezentowanych dzieł.

  Kuratorzy wystawy: Bożena Kasperowicz, Marcin Lachowski, Łukasz Wiącek

   

  Wystawa czynna od 1 maja 2019 do 30 kwietnia 2020 w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 55.