Zamówienia publiczne

 » 

2021

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

 • Zaproszenie do składania ofert - remont dachu

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie:
  Zaprasza do złożenia oferty na:
  Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, 22-100 Chełm

   

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe

   

  2. Formularz ofertowy

   

  3. Przedmiar robót

   

  4. Wzór umowy 

   

  5. Projekt budowlany

  6. RODO