Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2016

 • Zenon Waśniewski - malarz, poeta, żołnierz

   

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie od 15 marca do 23 listopada 2016 roku realizuje zadanie pt. "Zenon Waśniewski (1891-1945) - malarz, poeta, żołnierz - wystawa i katalog", dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet - Wspieranie działań muzealnych.

   

  Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowano podczas Nocy Muzeów, 21 maja 2016 o godz. 18.00.

  Promocja katalogu wystawy odbędzie się 21 października 2016.

  Celem zadania jest przedstawienie życia i twórczości Zenona Michała Jana Waśniewskiego - artysty malarza, poety, nauczyciela rysunków, żołnierza - działającego w Chełmie w latach 1921-1942.

   
   

 • W kręgu cerkwi Daniela Romanowicza w Chełmie

   

   

              Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie otrzymało w 2015 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie zatytułowane W kręgu cerkwi Daniela Romanowicza w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych z 2013-2014 r. i konserwacja zabytków w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

  Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016.