Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2017

 • Zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych

   

            Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie Zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura kultury dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Chełm. 
   

            Projekt ma na celu zwiększenie potencjału Muzeum w Chełmie oraz prezentacji zbiorów na poziomie współczesnego odbiorcy, a także modernizację wyposażenia magazynu, z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań odpowiadających obecnym standardom technicznym. W ramach zadania zakupione będzie wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: zestawy komputerowe, laptopy, serwery plików, oprogramowanie komputerowe, zestawy regałów magazynowych, szafy na rysunki, skaner bezdotykowy, stoły laminowane do zajęć edukacyjnych, krzesła ergonomiczne do pracy przy komputerze. Zakup nowego wyposażenia spowodowany jest nie tylko zużyciem posiadanego sprzętu, ale przede wszystkim rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej. Realizacja projektu wpisuje się w plan strategii rozwoju Muzeum. 
   

   

 • Zakup obrazów i rysunków Simona Mondzaina

            „Zakup obrazów i rysunków Simona Mondzaina do kolekcji Muzeum w Chełmie”, z programu z zakresu dziedzictwa kulturowego, priorytet: Kolekcje muzealne 2017, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Chełm.