Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2018

 • Chełm. Dawne Kolegium pijarów powstałe przed 1714 rokiem. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej – zalecenia NIMOZ, zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu operacyjnego Ochrona zabytków oraz środków Urzędu Miasta Chełm.

              Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie Chełm. Dawne Kolegium pijarów powstałe przed 1714 rokiem. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej – zalecenia NIMOZ, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu operacyjnego Ochrona zabytków oraz środków Urzędu Miasta Chełm.

            Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez minimalną ingerencję w obiekt. Dzięki przeprowadzonym pracom zostanie wykonana instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem  z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz modernizacja istniejącej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie przy ul. Lubelskiej 55. Konieczność przeprowadzenia prac wynika z przepisów bezpieczeństwa. Dzięki wykonanym pracom obiekt zabytkowy, jakim jest Kolegium pijarów (wpis do rejestru zabytków z 31.12.1966, nr A/148) oraz cenne zabytki przechowywane w Muzeum zostaną prawidłowo zabezpieczone, nadal będą służyły społeczeństwu. Zadanie realizowane będzie etapami zgodnie z harmonogramem. Zamontowane systemy przyczynią się do stworzenia optymalnych warunków zachowania i przechowywania zbiorów oraz bezpieczeństwa przebywających w budynku osób. Zabytkowy obiekt znajdujący się w centrum miasta Chełm, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła rzymskokatolickiego pw. Rozesłania Św. Apostołów, dzięki montażowi nowoczesnej instalacji przeciwpożarowej nie będzie stanowił potencjalnego zagrożenia pożarem i przeniesieniem takiego na sąsiadujące budynki.
            Dawne Kolegium pijarów jest częścią zespołu popijarskiego, który stanowi szczególnie cenny przykład architektury z XVIII wieku. Budynek murowany wzniesiono przed 1714 rokiem na potrzeby pijarów sprowadzonych do Chełma w roku 1667 przez biskupa Mikołaja Świrskiego z Romanowa. Przebudowany po 1720 przez architekta Dominika Aleksandra Bellotiego. Od 1726 r. pracami kierował budowniczy Jan Rosochalski. W gmachu Kolegium funkcjonowały dotychczas m.in.  Studium Teologii Moralnej, Szkoła dla Młodzieży Szlacheckiej, Szkoła Wydziałowa dla młodzieży Chełma i okolic, Gimnazjum Męskie, Szkoła Powszechna, Starostwo Powiatowe, Straż, Policja, Spółdzielnia Krawiecka, Przedszkole. Obecnie w budynku znajduje się plebania i Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie – samorządowa instytucja kultury.
   
 • Do Niepodległej. Chełm w latach 1913−1918. Wystawa i katalog

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pt. „Do Niepodległej. Chełm w latach 1913−1918. Wystawa i katalog”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu z zakresu dziedzictwa kulturowego, priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych, a także z dotacji Urzędu Miasta Chełm.
  W ramach zadania, w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zostanie przygotowana wystawa czasowa „Do Niepodległej. Chełm w latach 1913–1918”, której otwarcie odbędzie się 10 listopada w siedzibie Muzeum, przy ul. Lubelskiej 57.
  Na ekspozycji przedstawiona zostanie sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza oraz przemiany jakie zachodziły na terenie ziemi chełmskiej w tym okresie. Problematyka wystawy zobrazowana zostanie poprzez udostępnienie wybranych zabytków – dokumentów życia codziennego, ogłoszeń władz okupacyjnych, pocztówek, fotografii, prasy oraz militariów, pochodzących ze zbiorów Muzeum w Chełmie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Oddziału Chełm, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Biblioteki Austriackiej w Wiedniu, Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie, a także osób prywatnych. Dopełnieniem ekspozycji będą wspomnienia świadków tych wydarzeń – mieszkańców Chełma oraz żołnierzy armii rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej, którzy wraz ze zmianami linii frontu przybywali do miasta. Obok obrazu działań wojennych i codziennego życia chełmian zaprezentowane zostaną informacje o aktywności polskiej społeczności, zwieńczeniem której było odzyskanie wolności i włączenie Chełma do niepodległej Rzeczypospolitej. Zostanie również opracowany katalog wystawy, w którym opublikowane będą materiały archiwalne, ikonografia oraz wspomnienia. Dla uczniów szkół podstawowych i licealnych (w oparciu o wystawę) prowadzone będą zajęcia edukacyjne – wykłady, lekcje muzealne i warsztaty plastyczne.
   

  Fragmenty wystawy Do Niepodległej. Chełm w latach 1913-1918:
   


   

  Promocja katalogu wystawy: