Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2019

 • Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891–1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie

  Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum realizuje zadanie z programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – Kolekcje muzealne 2019, pn. Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891–1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie.
   

  Dofinansowanie, w wysokości 72 tys. zł., pozwoliło na zakup 48 prac artysty, które znajdowały się do tej pory w prywatnej kolekcji. Celem zakupu jest powiększenie muzealnych zbiorów dzieł Zenona Waśniewskiego, które gromadzone są sukcesywnie od wielu lat. Obecnie Muzeum posiada 135 dzieł tego artysty, które tworzone były w różnych technikach, m.in.: olejnej, pastelu, tempery, akwareli, rysunku ołówkiem oraz linorytu.
   

  48 zakupionych prac zostanie zaprezentowanych na wystawie czasowej Obrazy Zenona Waśniewskiego w kolekcji Muzeum w Chełmie. Prace będzie można oglądać od 11 grudnia 2019 do 15 kwietnia 2020 w budynku muzeum przy ulicy Lubelskiej 56A.
   

  Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo Zenon Waśniewski (1891–1945) – zakup do kolekcji muzeum w Chełmie.
   
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 • „Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie" (nr 2014/13/B/HS3/04930), interdyscyplinarny projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy współpracy Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, w latach 2014–2019, prowadziło współpracę w zakresie udostępniania i popularyzacji zabytków (wystawy, prelekcje) w ramach interdyscyplinarnego projektu pn. „Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie" (nr 2014/13/B/HS3/04930), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
   
  Prace wykopaliskowe prowadzili pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Buko chełmscy archeolodzy dr Tomasz Dzieńkowski i dr Stanisław Gołub.
   
  Zabytki pozyskane podczas badań prowadzonych w latach 2014–2016 już znajdują się w zbiorach muzeum, natomiast z lat 2017–1018 docelowo zostaną do Muzeum przekazane.
   
  W ramach współpracy MZCh przygotowało:

  • wystawę planszową „Zespół rezydencjonalno-sakralny Daniela Romanowicza z XIII wieku w Chełmie w świetle badań archeologicznych” (marzec 2016 – obecnie prezentowana w podcieniach przy Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie);
    
  • wystawy czasowe, na których prezentowane były zabytki: „Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI o XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie z zakresu archeologii, historii, sztuki” (maj 2017 – kwiecień 2018,) „Obecność przeszłości” (maj 2019 – grudzień 2019);
  • baner informacyjny eksponowany na Wysokiej Górce pn. „Rezydencja książęca Daniela Romanowicza na „Wysokiej Górce” w Chełmie”;
    
  • wykład pt. „Król Daniel a kultura Zachodu” (4 grudnia 2017) dra hab. Dariusza Dąbrowskiego, autora książek „Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w.” oraz współautora tłumaczenia „Kroniki halicko-wołyńskiej z XIII wieku”.
 • Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, połowa XIX w. Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami WKZ i okresowej kontroli stanu technicznego budynku.

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie pn. „Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, połowa XIX w. Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami WKZ i okresowej kontroli stanu technicznego budynku.”

  Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażonej w szyby antywłamaniowe. Prace będą polegały na jej odtworzeniu zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Delegatura w Chełmie. Dzięki wsparciu finansowemu z programu Ochrona zabytków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwe będzie przeprowadzenie niektórych prac wymienionych w protokole z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego, niezbędnych do podwyższenia bezpieczeństwa zabytków ruchomych przechowywanych w muzeum, ludzi pracujących wewnątrz budynku jak i przechodzących w pobliżu obiektu osób. Wymiana okien stworzy optymalne warunki do prowadzenia działalności kulturalnej, poprawi bezpieczeństwo uczestników wydarzeń kulturalnych.
  Trwałym efektem będzie poprawa stanu technicznego siedziby instytucji kultury, której środki finansowe nie pozwalają na samodzielne wykonanie zadania. Celem nadrzędnym jest przeprowadzenie prac, które zatrzymają degradację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.09.1977 roku pod numerem A/1122.
  Budowla wymagająca wieloetapowego remontu to kamienica mieszczańska powstała przed 1875 r. Budynek murowany jest częścią obiektu w kształcie litery C z dziedzińcem wewnątrz. Nieremontowany popadał w ruinę. Pierwotnie znajdowały się w nim mieszkania, zakłady usługowe, sklepy. Przeznaczony do rozbiórki, decyzją Konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków. W latach 1978–84 przeprowadzono remont kapitalny z adaptacją pomieszczeń na cele działalności kulturalnej. W budynku funkcjonuje Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie samorządowa instytucja kultury. W obiekcie znajdują się: pracownie działu historii, przyrody, sale wystaw stałych i czasowych oraz magazyny zbiorów.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego