Projekty

 » 

Projekty realizowane w 2022

 • Galeria 72. 50 lat kształtowania przestrzeni dla sztuki. 1972-2022

   Celem zadania jest przygotowanie wystawy oraz towarzyszącej jej publikacji „Galeria 72. 50 lat kształtowania przestrzeni dla sztuki. 1972– 2022”, zorganizowanej dla podsumowania jubileuszu półwiecza historii Galerii 72 – jednej z najbardziej znaczących przestrzeni wystawienniczych w kraju, promującej sztukę polską i obcą naszych czasów. Galeria 72, od początku działająca w strukturach Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, gościła dotychczas 260 pokazów prezentujących dokonania artystów w ramach wystaw indywidualnych i problemowych. Pokłosiem tej działalności jest bogata kolekcja sztuki współczesnej, licząca ponad 2600 obiektów, których autorami są wybitni twórcy polscy i obcy, w tym klasycy naszej współczesności. Zarówno wystawa jak i wydawnictwo przyjmą rolę rekapitulacji wydarzeń towarzyszących pięciu dekadom historii tego miejsca, przedstawią autorów i ich dzieła składające się na te wyjątkowe, wysunięte na wschód kraju zbiory sztuki współczesnej.

       
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
   
   
 • Pochówki biskupów i duchownych unickich w kryptach bazyliki pw. NNMP w Chełmie. Wyniki badań 2017–2019, II etap projektu

   
  Zadania zostało dofinansowane w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
  kwotą 72 tys. zł.
   

  Celem zadania jest publikacja pt. „Pochówki biskupów i duchownych unickich w kryptach bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań 2017–2019” (w zespole dawnej cerkwi unickiej – greckokatolickiej na Górze Chełmskiej). W publikacji ze streszczeniami w języku angielskim nakreślona zostanie historia biskupstwa unickiego diecezji chełmskiej, wyniki badań archeologicznych i antropologicznych, analizy specjalistyczne oraz katalog zabytków po konserwacji, którą przeprowadzono realizując w 2021 roku I etap projektu (konserwacja zabytków oraz analiza tkanin).
   
  Podsumowaniem projektu będzie promocja wydawnictwa oraz sesja naukowa planowana
  w grudniu br. 
 • Wyjdźmy w teren! Rośliny w trzech odsłonach: rośliny chronione na Ziemi Chełmskiej, łąka w kuchni, aktywna edukacja. Część I