Archiwum 2018 » Imprezy

 • Życzenia Wielkanocne 2019

   

 • Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

   
   
  Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
  dla Dzieci i Młodzieży
   
  Moja Przygoda w Muzeum
   
   
  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie jest lokalnym organizatorem ogólnopolskiego konkursu ogłaszanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.
   
  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
   
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z wybranymi wystawami Muzeum Ziemi Chełmskiej (w zakresie archeologii, etnografii, przyrody, sztuki dawnej, sztuki współczesnej).
   
  Uczestnicy konkursu powinni poznać ekspozycje muzealne, prezentowane w roku 2018/2019
  i wykonać jedną lub więcej prac plastycznych, związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji. Uczestnik konkursu powinien dokonać wyboru, co wywarło na nim największe wrażenie
  i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.
  Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub zajęć
  w instytucjach i ośrodkach kultury.
   
  Przedszkola i szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę uczestników. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace. Nadesłane lub dostarczone prace będą oceniane w pięciu grupach wiekowych:
   
  I grupa               5–6 lat
  II grupa             7–9 lat
  III grupa            10–12 lat
  IV grupa            13–15 lat
  V grupa             16–18 lat
   
  W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia.
  Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej organizowanej przez Muzeum.
   
  Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film), jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum. 
   
   
  Akceptowane prace:
  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
  • prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać
  • formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50x50 cm
   
   
   
  Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje, umieszczone na odwrocie pracy:  
  • imię i nazwisko autora pracy
  • wiek autora pracy
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź instytucji
  • imię i nazwisko opiekuna plastycznego
   
  Prace należy dostarczyć do 6 maja 2019 roku na adres:
   
  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie
  ul. Lubelska 55
  22–100 Chełm 
   
  Kontakt:            
  Natalia Jędruszczak  503 798 363
   
  Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 17 maja 2019 roku,
  w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.
  Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostaną przekazane telefonicznie.
  Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich, organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.
   
   
  Uwagi organizatora: 
  • prace nagrodzone w konkursie nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m.in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum),
  • prace nienagrodzone będzie można odebrać do 30 czerwca 2019 roku
  w siedzibie Muzeum w Chełmie,
  • prac nie wolno podklejać ani oprawiać,
  • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi
  lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do konkursu,
  • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

   

  Patronat medialny:

   

   

   

                                 Do pobrania:

   Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży - Regulamin

   RODO - wzór oświadczeńia
  RODO

   
  W związku z obowiązującą ustawą (Dz.U. 2016 r. poz.922 ) o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy
  o uzyskanie oświadczeń od opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum.
  Poniżej przedstawiamy wzór oświadczeń, które prosimy przysłać razem z pracami plastycznymi .
   
   
  Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku
   
   
  …………………………………….…………
  imię, nazwisko Uczestnika
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych osobowych mojego dziecka do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka również w przyszłości, do wyżej określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci
  i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych mojego dziecka
   jest wyrażona przeze mnie zgoda.
  Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na umieszczenie mojego dziecka danych osobowych takich jak: imię i nazwisko na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących Organizatora.
  Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do mojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane,
  a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie mojego dziecka danych osobowych w dowolnym momencie.
  Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2019 r.
   
  ………………………………………………..................
  miejsce, data, podpis
  uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego
   
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dzieckaw celach prowadzenia projektu określonego
  w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.
   
  ………………………………………………..................
  miejsce, data, podpis
  uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego
   
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci
  i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” oraz akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu
  i wytycznych projektu Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda
  w Muzeum”
   
  ………………………………………………..................
  miejsce, data, podpis

   

  uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

   

 • Boże Narodzenie 2018

   

 • Ferie 2019

   

   Ferie 2019
  w Muzeum Ziemi Chełmskiej
  im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 

   

   
  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
  Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – tel. 82 565 26 93
   

   

   

   

  11.02. (poniedziałek)

   

  godz. 10.00
  ul. Lubelska 56A
   

  Serce na ludowo

   

  Wykonywanie walentynkowych kartek zdobionych wycinanką.
  Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych.
  Prowadzenie: I. Sawicka
   

  12.02. (wtorek)

   

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 56A
   

  Zdobienie naczyń glinianych farbami akrylowymi

   

  Uczestnicy spotkania poznają ornamentykę stosowaną w zdobieniu ceramiki starożytnej
  i średniowiecznej.
  Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych.
  Prowadzenie: B. Skolimowska, E. Hander.
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 55
   

  Sztuka portretu – od portretów fajumskich po przykłady prac

   

   

  z kolekcji Galerii 72

   

  Wykład połączony z prezentacją multimedialną, przeznaczony dla uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych.
  Prowadzenie: I. Pradun
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
   

  List do św. Walentego

   

  Spotkanie podczas którego uczestnicy dowiedzą się dlaczego św. Walenty jest patronem zakochanych i wykonają walentynkową kartkę.
  Spotkanie przeznaczone dla starszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  Prowadzenie: N. Jędruszczak
   
   

  13.02. (środa)

   

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  W poszukiwaniu tropów i śladów zwierząt

   

  Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy? Które są aktywne w zimie? Jak rozpoznać tropy zwierząt w śniegu? Które zostawia kicający zając, a które dzik? Na te i inne pytania będą szukali odpowiedzi uczestnicy zimowego spotkania.
  Zajęcia kierowana są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: M. Cymborska.
   
   

  14.02. (czwartek)

   

  godz.10.00
  ul. Lubelska 57
   

  W poszukiwaniu tropów i śladów zwierząt

   

  Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy? Które są aktywne w zimie? Jak rozpoznać tropy zwierząt w śniegu? Które zostawia kicający zając, a które dzik? Na te i inne pytania będą szukali odpowiedzi uczestnicy zimowego spotkania.
  Zajęcia kierowana są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: M. Cymborska.
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  Błotniak łąkowy Circus pygargus – łąkowy już tylko z nazwy

   

  Wykład kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób indywidualnych. Prowadzenie: I. Kitowski.
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 55
   

  Artyści sami o sobie. Autoportret od renesansu do współczesności

   

  Wykład połączony z prezentacją multimedialną, przeznaczony dla uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych
  Prowadzenie: I. Pradun
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
   

  Maska karnawałowa

   

  Zajęcia na wystawie W gościnie u biskupa. Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Oprowadzanie po wystawie i przygotowanie maski karnawałowej.
  Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1–6). Prowadzenie: E. Hordejuk i E. Oleszczuk.
   
   

  19.02. (wtorek)

   

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  Sowy – nocne duchy

   

  Na zajęciach uczestnicy poznają gatunki sów występujących w Polsce oraz dowiedzą się o ich zwyczajach i upodobaniach, m.in. podczas pokazu filmu „Sowy Polski” (2011), ze zdjęciami Artura Tabora, wybitnego twórcy fotografii i filmów przyrodniczych poświęconych zwierzętom w ich naturalnym środowisku. Uczestnicy spotkania uzupełnią karty pracy.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: A. Gac.
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
   

  Wokół tradycyjnych zabaw związanych z kalendarzem świąt żydowskich

   

  Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą ekspozycję Żydzi w Chełmie, obejrzą przygotowaną prezentację na powyższy temat. W drugiej części zajęć będą mogli uczestniczyć
  w tradycyjnych zabawach żydowskich.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Prowadzenie: D. Bida
   
   

  20.02. (środa)

   

  godz. 12.00
  ul. Lubelska 57
   

  Sowy – nocne duchy

   

  Na zajęciach uczestnicy poznają gatunki sów występujących w Polsce oraz dowiedzą się o ich zwyczajach i upodobaniach, m.in. podczas pokazu filmu „Sowy Polski” (2011), ze zdjęciami Artura Tabora, wybitnego twórcy fotografii i filmów przyrodniczych poświęconych zwierzętom w ich naturalnym środowisku. Uczestnicy spotkania uzupełnią karty pracy.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (kl. 1–6). Prowadzenie: A. Gac.
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
   

  Polskie symbole narodowe, historia ich powstania

   

  Zajęcia odbywać się będą na wystawie Do Niepodległej. Chełm w latach 1913–1918. Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą wystawę, zapoznają się z symbolami narodowymi oraz tradycją ich powstania. W drugiej części zajęć będą wykonywali narodowy kotylion.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Prowadzenie B. Mojska-Zając
   
   

  21.02. (czwartek)

   

  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
   

  Poznajemy zabytki naszego miasta

   

  Zajęcia warsztatowe na wystawie Do Niepodległej. Chełm w latach 1913–1918, podczas których uczestnicy zwiedzą wystawę i wezmą udział w zabawach z układaniem puzzli wybranych zabytków.
  Oferta kierowana jest do uczniów szkół podstawowych.
  Prowadzenie: D. Bida
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
   

  Maska karnawałowa

   

  Zajęcia na wystawie W gościnie u biskupa. Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, oprowadzanie po wystawie i przygotowanie maski karnawałowej.
  Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1–6). Prowadzenie: E. Hordejuk i E. Oleszczuk.
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 56A
   

  Jeszcze wytnę kogutka…

   

  O kurku, kogutku czyli najbardziej popularnym symbolu zwierzęcym, występującym
  w polskim zdobnictwie ludowym. Spotkanie połączone z warsztatami wycinanki ludowej.
  Oferta kierowana jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, osób dorosłych.
  Prowadzenie: M. Podlewska-Bem.
   
   

  22.02. (piątek)

   

  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57 (zbiórka w szatni budynku)
  Chełmskie opowieści– wycieczka po historycznych ulicach Chełma śladami naszej przeszłości.
  Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych historią naszego miasta.
  Czas trwania około 1 godz.
  Prowadzący: Z. Lubaszewski
   
 • Sesja historyczna - Chełm u progu niepodległości Polski w 1918 roku

   

   

 • MIKOŁAJOWE SPOTKANIA

  zapraszamy tradycyjnie do muzeum w Chełmie
  6 grudnia 2018
  wstęp bezpłatny
  prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. 82 565 26 93

   
  ul. Św. Mikołaja 4
  godz. 12.00

  Święty Mikołaj w barokowej kaplicy
  Uczestnicy spotkania poznają historię biskupa Mikołaja z Miry i jego przedstawienia w sztuce sakralnej na podstawie ikony, znajdującej się w zbiorach chełmskiego muzeum. Wykonają postać Mikołaja w technice origami lub rysunkowej.
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (klasy 1–3).
  Czas trwania: ok. 60 min.
  Prowadzący: Ewa Oleszczuk, Ewa Hordejuk
   
   
  ul. Lubelska 55
  godz. 9.30

  Mikołaju, Mikołaju! Co Ty robisz w naszym kraju?
  Zajęcia plastyczne poprzedzone krótką prezentacją o historii św. Mikołaja. Uczestnicy wykonają pamiątkowego Mikołaja z malarskiego pędzla.
  Oferta kierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1–6).
  Czas ok. 70 min.
  Prowadzący: Natalia Jędruszczak

   
  ul. Lubelska 56A
  godz. 12.00

  Gliniany Anioł
  Warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonają z gliny figurkę anioła.
  Oferta kierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1–5).
  Czas trwania: ok. 60 min.
  Prowadzący: Bożena Skolimowska

   
  ul. Lubelska 57
  godz. 10.00, 12.00

  Prawdziwa historia św. Mikołaja
  Spotkanie ilustrowane prezentacją multimedialną nt. kim był Święty Mikołaj, skąd pochodził, dlaczego jest kojarzony z prezentami i co ma wspólnego z wilkiem…
  Zwiedzanie wystawy Skarby przyrody
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (klasy 1–5).
  Czas trwania: ok. 60 min.
  Prowadzący: Małgorzata Cymborska

   
  godz. 11.00
  Tradycja kartki świątecznej

  Warsztaty plastyczne. Uczestnicy poznają historię bożonarodzeniowych kart świątecznych i wykonają własną kartkę z życzeniami.
  Zwiedzanie wystawy Do Niepodległej. Chełm w latach 1913–1918
  Oferta kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (klasy 1–5).
  Czas trwania: ok. 60 min
  Prowadzący: Magdalena Mąka, Beata Mojska-Zając
   
 • Noc Kultury w Chełmie

   

 • Muzealne Targi Staroci

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zaprasza kolekcjonerów i miłośników starych przedmiotów „z duszą” do udziału w Muzealnych Targach Staroci, które odbędą się na dziedzińcu muzeum  przy ulicy Podwalnej w dniu 11.08.2018 roku, w godzinach 10.00 –16.00.
   
  Na zgłoszenia uczestnictwa w Muzealnych Targach Staroci organizatorzy czekają  do 03.08.2018 roku.
   
  Kontakt pod nr tel. 82 565 59 58. Udział w Targach jest bezpłatny.
   


   
  Regulamin do pobrania tutaj -> 

  Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj ->   

 • LATO W MUZEUM

  LATO W MUZEUM

  uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
  obowiązuje wcześniejsza rezerwacja - tel. 82 565 26 93

   

 • Koncert Filharmonii Lubelskiej

   

 • XII Noc Muzeów w Chełmie

   

 • Józef Błogosławiony - spektakl teatralny

   

 • Życzenia Wielkanocne

   

 • Moja Przygoda w Muzeum - konkurs

   

   

   

  Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

  dla Dzieci i Młodzieży

  Moja Przygoda w Muzeum

  Organizatorem ogólnopolskim jest przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, organizatorem lokalnym Muzeum Ziemi Chełmskiej  im. W. Ambroziewicza w Chełmie. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się ze zbiorami określonego działu Muzeum Ziemi Chełmskiej (archeologii, etnografii, przyrody, sztuki dawnej, sztuki współczesnej lub wystaw czasowych).

  Uczestnicy konkursu powinni poznać ekspozycje muzealne i wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem

  lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji. Uczestnik konkursu powinien dokonać wyboru, co wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

   

  Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych

  lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

   

  Przedszkola i szkoły mogą zgłosić dowolną ilość uczestników. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace. Nadesłane lub dostarczone prace będą oceniane

  w pięciu grupach wiekowych:

   

  I grupa             5–6 lat

  II grupa           7–9 lat

  III grupa          10–12 lat

  IV grupa          13–15 lat

  V grupa            16–18 lat

  W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia.

  Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum. 

  Akceptowane prace:

  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
  • prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać
  • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm

  Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje, umieszczone na odwrocie pracy:  

  • pełne imię i nazwisko autora pracy
  • dokładny wiek autora pracy
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź instytucji
  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

  Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 roku na adres:

   

  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie

  ul. Lubelska 55

  22–100 Chełm 

   

  Kontakt:          

  e-mail: biblioteka@mzch.pl

  Natalia Jędruszczak  503 798 363

   

  Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 18 maja 2018 roku,

  w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

  Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostaną przekazane telefonicznie.

  Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich, organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.

  Uwagi organizatora: 

  • prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m.in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum),
  • prace nienagrodzone będzie można odebrać do 30 czerwca 2018 roku w siedzibie Muzeum w Chełmie,
  • prac nie wolno podklejać ani oprawiać,
  • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do konkursu,
  • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

  Patronat medialny:

                      

 • Zajęcia edukacyjne - marzec 2018

   

   

   WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWOM

  ZAJĘCIA, KTÓRYCH TERMINY POZOSTAJĄ DO UZGODNIENIA

  Rezerwacje telefoniczne pod numerem  82 565 26 93

  Bilety w cenie 5 zł/os.

    

  WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI  I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KL. 16)


   

   ul. Lubelska 57:

  ü    O zwyczajach i cyklu świąt żydowskich

  ü    Wiosna za oknem

  (spotkanie poświęcone wiośnie; zajęcia połączone z filmem na temat      zachodzących w świecie roślin i zwierząt zmian, zakończone wykonaniem pracy   plastycznej)

   

  ul. Lubelska 55:

  ü    Poznajemy muzeum

  (zajęcia przeznaczone dla tych, którzy po paz pierwszy odwiedzają muzeum; uczestnicy poznają pojęcia: eksponat muzealny, kolekcja, wystawa, galeria, muzeum i wykonają rysunek najciekawszego wybranego eksponatu na wystawie)

   

  ü    Wielcy Polacy. Symbole narodowe

  (podczas zajęć uczestnicy poznają postać Józefa Piłsudskiego oraz historię powstania polskich symboli narodowych: godła, flagi i hymnu)

   

  ü    Strój narodowy polski

  (uczestnicy poznają historię polskiego stroju narodowego, nazwy poszczególnych elementów ubioru, układać będą puzzle i uzupełniać karty pracy)

   

  ü    W gościenie u biskupa. Sztuka barokowa…

  (zajęcia plastyczne polegające na aranżacji pomieszczenia na karcie pracy za pomocą szablonów mebli barokowych)

   

  ul. Św. Mikołaja 4:

  ü    Herb naszego miasta

  (oprowadzanie po wystawie Światłem miłości ze szczególnym uwzględnieniem herbu miasta Chełm; zapoznanie się z legendą i przygotowanie pracy plast.)

   

  LEKCJE MUZEALNE


   

  ul. Lubelska 57:

  ü    Żydzi w Chełmie. Historia. Pamięć

  ü    SS-Sonderkommando Sobibor – niemiecki nazistowski obóz zagłady w  Sobiborze

   

  ü    Z wizytą u dawnych sąsiadów

  ü    na kolacji szabasowej

   

  ü    Działalość Chełmskiej Bezpieki w latach 1944–1956

   

  ul. Lubelska 55:

  ü    Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Chełmie i ziemi chełmskiej

 • Ferie Zimowe 2018 w Muzeum

  Ferie 2018

  w Muzeum Ziemi Chełmskiej

  im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie 

   
  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
  Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – tel. 82 565 26 93
   
  29 stycznia (poniedziałek)
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  Jak się bawiono w Karnawale
  Spotkanie przeznaczone dla przedszkolaków i klas początkowych szkoły podstawowej.
   
  Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak wyglądał Karnawał w dawnych czasach oraz wykonają
  z papieru i bibuły kolorowy kotylion.
  Prowadzenie: Natalia Jędruszczak
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 57
  Układanie portretu
  Spotkanie przeznaczone dla przedszkolaków i klas początkowych szkoły podstawowej
   
  Zabawa konkursowa polegająca na ułożeniu z puzzli portretu kobiety według obrazu Simona Mondzaina. Spotkanie zorganizowane na wystawie malarstwa, rysunku i grafiki artystów chełmskich XX wieku. W pierwszej części spotkania przewidziano oglądanie z przewodnikiem eksponowanych obrazów (pejzaży, portretów, martwych natur) i porównywanie sposobów, techniki przedstawiania poszczególnych kompozycji. W drugiej części układanie mini puzzli. Osoba, która pierwsza ułoży prawidłowo kompozycję otrzyma nagrodę.
  Prowadzenie: Krystyna Mart
   
   
  30 stycznia (wtorek)
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
  O zwyczajach purimowych w Muzeum
   
  Spotkanie przeznaczone dla przedszkolaków i klas początkowych szkoły podstawowej.
   
  Wystawa Chełmscy Żydzi. Historia i pamięć będzie inspiracją do poznania żydowskich zwyczajów. Święto Purim to karnawał, jedno z najradośniejszych świąt żydowskich obchodzonych na pamiątkę biblijnego zwycięstwa ludu żydowskiego nad Persami. Opisana w Księdze Estery historia przypomina baśń. Uczestnicy zajęć wysłuchają opowieści o miłości króla Achaszwerosza do pięknej i mądrej Estery, a także o zwycięstwie nad groźnym ministrem Hamanem. Każdy z uczestników wykona własną maskę purimową.
  Prowadzenie: Dorota Bida
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  Świat ożywiony (zwierzęta i rośliny) na plakatach Alfreda Hałasy – wybitnego polsko-kanadyjskiego artysty
   
  Warsztaty plastyczne prowadzone w oparciu o wystawę plakatów Alfreda Hałasy – światowej renomy artysty, zamieszkałego w Montrealu. Zajęcia realizowane będą w technice rysunku i kolażu.
  Prowadzenie: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
   
   
  31 stycznia (środa)
  godz. 10.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Spotkanie – wokół jednego zabytku
   
  Uczestnicy zajęć poznają historię dawnej unickiej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę Światłem miłości, sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, poznają znaczenie terminów związanych z muzealnictwem takich jak: eksponat, ekspozycja, kolekcja oraz wykonają pracę plastyczną techniką origami.
  Prowadzenie: Ewa Hordejuk
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  O Marszałku Józefie Piłsudskim i barwach narodowych
   
  Uczestnicy zajęć, na wystawie Józef Piłsudski. Honorowy obywatel Chełma, poznają postać Józefa Piłsudskiego i jego związki z ziemia chełmską, poznają też dzieje powstania symboli narodowych. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli wypełnić karty pracy, które podsumują zdobytą wiedzę.
  Prowadzenie: Magdalena Mąka
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
  Kazimierz Głaz, Alfred Hałasa. Polscy artyści w Kanadzie. Dar dla kolekcji Galerii 72
   
  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie.
  Prowadzenie: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
  1 luty (czwartek)
  godz. 10.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Spotkanie – wokół jednego zabytku
   
  Uczestnicy zajęć poznają historię dawnej unickiej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę Światłem miłości, sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, poznają znaczenie terminów związanych z muzealnictwem takich jak: eksponat, ekspozycja, kolekcja oraz wykonają pracę plastyczną techniką origami.
  Prowadzenie: Ewa Hordejuk
   
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  Twórcy polskiej kultury oraz symbolika patriotyczna w utworach plakatowych Alfreda Hałasywybitnego polsko-kanadyjskiego artysty
   
  Warsztaty plastyczne prowadzone w oparciu o wystawę plakatów Alfreda Hałasy prezentowaną
  w Galerii 72 chełmskiego muzeum. Zajęcia realizowane będą w technice kolażu i rysunku.
  Prowadzenie: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
   
   
  2 luty (piątek)
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  Wnętrza barokowych rezydencji
   
  Stwórz wymarzoną komnatę w barokowej rezydencji. Oprowadzanie po wystawie W gościnie
  u biskupa. Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach oraz przygotowanie pracy plastycznej w oparciu o szablony barokowych mebli w technice kolażu i rysunku.
  Prowadzenie: Ewa Oleszczuk
   
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 55
  Kazimierz Głaz, Alfred Hałasa. Polscy artyści w Kanadzie. Dar dla kolekcji Galerii 72
   
  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie.
  Prowadzenie: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 55
  Jak się bawiono w Karnawale
  Spotkanie przeznaczone dla przedszkolaków i klas początkowych szkoły podstawowej.
  Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak wyglądał Karnawał w dawnych czasach oraz wykonają
  z papieru i bibuły kolorowy kotylion.
  Prowadzenie: Natalia Jędruszczak
   
   
  5 luty (poniedziałek)
  godz. 11.00
  ul. Lubelska 57
  Układanie portretu
  Spotkanie przeznaczone dla przedszkolaków i klas początkowych szkoły podstawowej
   
  Zabawa konkursowa polegająca na ułożeniu z puzzli portretu kobiety według obrazu Simona Mondzaina. Spotkanie zorganizowane na wystawie malarstwa, rysunku i grafiki artystów chełmskich XX wieku. W pierwszej części spotkania przewidziano oglądanie z przewodnikiem eksponowanych obrazów (pejzaży, portretów, martwych natur) i porównywanie sposobów, techniki przedstawiania poszczególnych kompozycji. W drugiej części układanie mini puzzli. Osoba, która pierwsza ułoży prawidłowo kompozycję otrzyma nagrodę.
  Prowadzenie: Krystyna Mart
   
   
  6 luty (wtorek)
  godz.10.00
  ul. Lubelska 55
  Wnętrza barokowych rezydencji
   
  Stwórz wymarzoną komnatę w barokowej rezydencji. Oprowadzanie po wystawie W gościnie
  u biskupa. Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach oraz przygotowanie pracy plastycznej w oparciu o szablony barokowych mebli w technice kolażu i rysunku.
  Prowadzenie: Ewa Oleszczuk
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  Świat ożywiony (zwierzęta i rośliny) na plakatach Alfreda Hałasy – wybitnego polsko-kanadyjskiego artysty
   
  Warsztaty plastyczne prowadzone w oparciu o wystawę plakatów Alfreda Hałasy – światowej renomy artysty, zamieszkałego w Montrealu. Zajęcia realizowane będą w technice rysunku i kolażu.
  Prowadzenie: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 56A
  Lepić każdy może
  Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych
  Uczestnicy spotkania własnoręcznie ulepią naczynie z gliny.
  Prowadzenie: Bożena Skolimowska
   
   
  7 luty (środa)
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
  O zwyczajach purimowych w Muzeum
  Spotkanie przeznaczone dla przedszkolaków i klas początkowych szkoły podstawowej.
   
  Wystawa Chełmscy Żydzi. Historia i pamięć będzie inspiracją do poznania zwyczajów żydowskich. Święto Purim to karnawał, jedno z najradośniejszych świąt żydowskich obchodzonych na pamiątkę biblijnego zwycięstwa ludu żydowskiego nad Persami. Opisana w Księdze Estery historia przypomina baśń. Uczestnicy zajęć wysłuchają opowieści o miłości króla Achaszwerosza do pięknej i mądrej Estery, a także o zwycięstwie nad groźnym ministrem Hamanem. Każdy z uczestników wykona własną maskę purimową.
  Prowadzenie: Dorota Bida
   
  godz. 11.00
  Ul. Lubelska 55
  Kazimierz Głaz, Alfred Hałasa. Polscy artyści w Kanadzie. Dar dla kolekcji Galerii 72
   
  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie.
  Prowadzenie: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 55
  W poszukiwaniu św. Walentego
  Spotkanie przeznaczone dla starszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
   
  Spotkanie podczas którego uczestnicy dowiedzą się dlaczego św. Walenty jest patronem zakochanych i wykonają walentynkową kartkę.
  Prowadzenie: Natalia Jędruszczak
   
   
  8 luty (czwartek)
  godz. 10.00
  ul. Św. Mikołaja 4
  Spotkanie – wokół jednego zabytku
   
  Uczestnicy zajęć poznają historię dawnej unickiej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę Światłem miłości, sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, poznają znaczenie terminów związanych z muzealnictwem, takich jak: eksponat, ekspozycja, kolekcja oraz wykonają pracę plastyczną techniką origami.
  Prowadzenie: Ewa Hordejuk
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 57
  W poszukiwaniu tropów i śladów zwierząt
   
  Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy? Które są aktywne w zimie? Jak rozpoznać tropy zwierząt
  w śniegu? Które zostawia kicający zając, a które dzik? Na te i inne pytania będą mogli odpowiedzieć uczestnicy zajęć.
  Prowadzenie: Małgorzata Cymborska
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 56A
  Kwiatowe pocztówki
   
  Warsztaty wykonywania wyklejanek z kolorowego papieru i tkanin, inspirowanych pracami Marii Chaberko.
  Prowadzenie: Bożena Dobosz
   
  godz. 10.00
  ul. Lubelska 55
  Cykle malarskie Kazimierza Głaza jako metafora życia Indian oraz syntetyczna opowieść o pejzażu
   
  Warsztaty plastyczne prowadzone w oparciu o wystawę Kazimierza Głaza – wybitnego polsko-kanadyjskiego artysty, zamieszkałego w Toronto. Zajęcia w technice rysunku odbędą się w przestrzeni wystawy prezentowanej w Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej.
  Prowadzenie: Jagoda Barczyńska, Ireneusz Pradun
   
   
  9 luty (piątek)
  godz.10.00
  ul. Lubelska 55
  Wnętrza barokowych rezydencji
   
  Stwórz wymarzoną komnatę w barokowej rezydencji. Oprowadzanie po wystawie W gościnie
  u biskupa. Sztuka barokowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach oraz przygotowanie pracy plastycznej w oparciu o szablony barokowych mebli w technice kolażu i rysunku.
  Prowadzenie: Ewa Oleszczuk
   
   
   
  godz. 12.00
  ul. Lubelska 55
  Nie szata zdobi człowieka –dawny polski strój narodowy
   
  Zajęcia odbywać się będą na wystawie Ocalone. Najważniejsze zabytki z XVIII–XIX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej i Muzeum Narodowego w Warszawie.
  Uczestnicy spotkania poznają zwyczaje panujące w modzie i obyczajach w Polsce w XVIII–XIX wieku. Podczas zajęć po zwiedzeniu ekspozycji można będzie ułożyć puzzle wybranego obrazu prezentowanego na ekspozycji oraz wykonać własny projekt dawnego ubioru.
  Prowadzenie: Beata Mojska-Zając