Uchwałą Nr XXXIV/319/09 Rady Miasta Chełm z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
zmiany nazwy i nadania statutu Muzeum Chełmskiemu w Chełmie, muzeum nadano nową nazwę:
 
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

 Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm
NIP 563-15-43-882, REGON 000788577
 


 
Czas pracy muzeum: 
 

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 10 – 18
Środa – Piątek 10 – 16 
Sobota – Niedziela 12 – 16 
Czwartek Wstęp wolny
   
Monday closed
Tuesday 10 am – 6 pm
Wednesday – Friday 10 am – 4 pm 
Saturday – Sunday 12 am – 4 pm 
Free entry to the museum every Thursday
    


Ceny biletów:
 
 
Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za wstęp do Muzeum
 
 
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł
Karnet: normalny – 15 zł, ulgowy – 8 zł


Ticket prices:
adult – 8 zl, concession – 4 zl
All museum pass:
adult – 15 zl, concession – 8 zl
 
 
 
 
 
  
 
 
Obsługa jednej wystawy przez przewodnika: 20,00 zł,
Obsługa wszystkich wystaw przez przewodnika: 25,00 zł,

Opłata za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów Muzeum w formie elektronicznej wykonywane na wniosek zainteresowanego, zaakceptowany przez osobę upoważnioną: 50 -150 zł. Opłaty nie pobiera się za zdjęcia, filmy lub utrwalanie obiektów w formie elektronicznej podczas udostępniania zasobów Muzeum publicznie (np. otwarcie wystawy, zajęcia muzealne i inne).

Opłaty za wstęp na wystawy czasowe, koncerty i inne formy działalności kulturalnej ustalane są indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.
 
Lekcje muzealne, warsztaty: 5 zł/osoba bez względu na wiek.