Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2014 » Projekty realizowane w 2014 » Kolberg 2014 - Promesa

 

Dział Etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie realizuje zadanie Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX wieku, w ramach programuKolberg 2014Promesaprowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Termin: marzec – listopad 2014

 

 

 

 

 

 

Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX wieku

 

Dział Etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie w roku bieżącym realizuje zadanie Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX wieku, w ramach programu Kolberg 2014 – Promesa.

Kolberg 2014 – Promesa to konkursowy program dotacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca – który ma za zadanie przygotować obchody 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga – folklorysty i etnografa, muzyka, kompozytora, obserwatora życia codziennego, a także autora 30-to tomowego dzieła pt. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Zadaniem programu jest przypomnienie i docenienie wysiłku badawczego i edytorskiego Kolberga oraz podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu współczesności.

 Projekt muzealny Fotografia odnaleziona… został przez komisję konkursową wysoko oceniony pod względem merytorycznym. Obejmuje kilka zadań badawczych, popularyzatorskich i edukacyjnych, realizowanych na terenie powiatu chełmskiego, w tym cykl prelekcji w wybranych szkołach powiatu chełmskiego (w Dorohusku, Sawinie, Okszowie, Leśniowicach, Wojsławicach) na temat Oskara Kolberga i jego związku z ziemią chełmską oraz Kazimierza Janczykowskiego i Stanisława Skibińskiego – chełmskich regionalistów. W ramach projektu zorganizowany zostanie również konkurs na najstarsze i najciekawsze zdjęcia z lat 1900-1970 XX wieku, obrazujące świętowanie na wsi chełmskiej – święta rodzinne: chrzty, komunie, śluby, doroczne: święta religijne, odpusty, dożynki, święta okazjonalne, np.:  peregrynacja świętych obrazów, zabawy taneczne i inne wydarzenia, takie jak: jarmark, kino objazdowe, obchody świąt państwowych czy rocznic historycznych. Zebrane tym sposobem fotografie poszerzą zbiory muzealnego archiwum etnograficznego, z którego zasobów w przyszłości będą mogli korzystać studenci, nauczyciele, magistranci i wszyscy zainteresowani kulturą dawnej wsi chełmskiej. Uzupełnieniem będą opisy odnalezionych fotografii sporządzone przez uczestników konkursu – dzieci i młodzież.

Poszukiwanie rodzinnych zdjęć, wspólne przypominanie osób i wydarzeń na nich utrwalonych oraz okoliczności ich powstania to także okazja wzmocnienia relacji międzypokoleniowych i więzi rodzinnych, ciekawe odkrywanie historii swojej rodziny, a przede wszystkim wykorzystanie ostatniego momentu poznania przeszłości od naocznych świadków. Mamy nadzieję, że odszukane w domowych szufladach dawne fotografie, poszerzą wiedzę, zarówno młodych uczestników konkursu jak i organizatorów. Trwałym efektem realizowanego zadania będzie także wydawnictwo multimedialne.

Najciekawsze odnalezione zdjęcia zostaną przedstawione na wystawie Gdyby czasem nie zdjęcie, to by się już całkiem nie pamiętało, udostępnianej w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej po zakończeniu konkursu. W okresie trwania wystawy prowadzone będą lekcje muzealne: Jak od czasów Oskara Kolberga zmieniła się wieś chełmska? oraz wspólne czytanie fragmentów „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga, Chełmskie, tom 33.

Otwarcie wystawy, podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 24 września br. Tego dnia odbędzie się również koncert z udziałem ludowego zespołu śpiewaczego Nadbużański Klon Zielony oraz zespołu Chłopcy kontra Basia, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich z Teresina przygotuje potrawy kuchni regionalnej.

Dla nagrodzonej młodzieży i opiekunów zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny do Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Zadanie Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX wieku realizuje zespół pracowników muzeum, w tym: Małgorzata Podlewska-Bem  etnograf, koordynator projektu, Bożena Dobosz kierownik Działu Etnografii, Bożena Skolimowska, Ilona Sawicka, Grzegorz Zabłocki fotograf.

 

Wszelkie informacje o konkursie (regulamin) i innych zadaniach będą zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Ziemi Chełmskiej i w lokalnej prasie.

 

                                                                                                          MP-B, KM

 

 

 

 

Protokół z obrad jury 

 

 

Zdjęcia z wycieczki 

 

 

 

 

 

KOLBERG 2014 - Wystawa

 

KOLBERG 2014 - Koncert