Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2016 » Wystawy czasowe » Skarby baroku ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarby baroku.

250. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej.

od 29 sierpnia do listopada 2015

 

            Wystawa przypominająca przeszłość naszego miasta, prezentująca ikonografię Matki Bożej Chełmskiej, Jej kult na ziemi chełmskiej w XVII i XVIII wieku oraz inne ważne wydarzenia historyczne, powiązane z losami tej ikony słynącej łaskami.

Wśród wybranych do ekspozycji muzealiów są zabytki sztuki sakralnej, portrety ważnych osobistości Rzeczypospolitej, dokumenty archiwalne, w tym listy królewskie, starodruki ze zbiorów z Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie i  Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz barokowe meble ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Na szczególną uwagę zasługują: miedzioryty wykonane przez Teodora Rakowieckiego, związane z uroczystą koronacją ikony Matki Bożej Chełmskiej w dawnej katedrze greckokatolickiej w 1765 roku oraz księga wydana drukiem w Berdyczowie w 1780 roku.

            Obok wizerunków Matki Bożej Chełmskiej eksponowane są także inne obrazy i rzeźby o tematyce maryjnej z XVIII wieku: Immaculata, Matka Boża Łaskawa i Matka Boża Szkaplerzna..

            Bardzo cenne i ciekawe ikonograficznie są rzeźby z XVII wieku: Drzewo Jessego oraz Krucyfiks (z dawnej cerkwi unickiej w Pniównie), feretron z 1780 roku (obraz dwustronny) ukazujący Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą i Chrystusa Frasobliwego, a także obrazy z XVIII wieku, związane z kultem Świętego Antoniego Padewskiego.

            Na wystawie tej są także przedstawione portrety Wacława Rzewuskiego, Marianny z Radzymińskich Wolskiej, Franciszka Antoniego Nahojowskiego, Jana Klemensa Branickiego, króla Stanisława Leszczyńskiego, królowej Marii Józefy, króla Augusta III, dokumenty z podpisami królów polskich: Stefana Batorego, Zygmunta III, Jana Kazimierza, Augusta II, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

            Skarby baroku eksponowane są w przestrzeni zabytkowego gmachu dawnego kolegium oo. pijarów, wzniesionego w Chełmie w XVII wieku, a rozbudowanego w wieku XVIII (obecnie prowadzi tutaj działalność chełmskie muzeum).

Pijarzy, sprowadzeni do Chełma w 1666 roku przez biskupa sufragana Mikołaja Świrskiego, prowadzili kolegium kształcące młodzież szlachecką, które znajdowało się obok kościoła pw. Rozesłania Świętych Apostołów, najpierw w budynku drewnianym, wybudowanym w latach 1668 – 1672, a od lat 20. XVIII wieku w gmachu murowanym.

Autor wystawy: Krystyna Mart. Wybór eksponatów: Beata Mojska Zając, Magdalena Mąka (Dział Historii), K. Mart, Ewa Hordejuk (Dział Sztuki Ziemi Chełmskiej), Natalia Jędruszczak (Dział Edukacji i Biblioteka). Fotografie Grzegorz Zabłocki