Edukacja

 » ZAJĘCIA MUZEALNE

ZAJĘCIA MUZEALNE ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI TELEFONICZNEJ 82 565 26 93.
WSZYSTKIE ZAJĘCIA (BEZ WZGLĘDU NA WIEK UCZESTNIKÓW)
SĄ PŁATNE 7 ZŁ/OS.
 

PRZYRODA:

Świat zwierząt w pastelach
Lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem wystawy i warsztatami plastycznymi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzenia się wielu gatunkom zwierząt oraz dowiedzą się w jaki sposób zwierzęta zdobywają pokarm. Na warsztatach plastycznych dzieci namalują swoje ulubione zwierzę.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: przedszkola, szkoły podstawowe

Sowy – nocne duchy
Na zajęciach uczestnicy poznają gatunki sów występujących w Polsce oraz dowiedzą się o ich zwyczajach i upodobaniach, poznają głosy poszczególnych gatunków sów, ułożą puzzle i uzupełnią karty pracy.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: wszystkie grupy wiekowe

Ptaki wokół nas – rozpoznawanie głosów ptaków
Uczestnicy zajęć będą rozpoznawać gatunki i głosy ptaków występujących w najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków prezentowanych na stałej ekspozycji przyrodniczej. Wykonują pracę plastyczną metodą wyklejanki lub dla zwinniejszych ptaka z origami.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: przedszkola, szkoły podstawowe

Tajemnice wymarłego świata
Uczestnicy zajęć zapoznają się z dziejami naszej Ziemi, uwzględniając przede wszystkim nasz region. Na podstawie przygotowanej prezentacji oraz wybranych specjalnie do tego celu okazów poznają m.in.: pradawne gatunki zwierząt i roślin. Uczestnicy wykonają model amonita i wypełnią karty pracy.
Czas trwania: 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: wszystkie grupy wiekowe

Ptasie wędrówki
Uczestnicy poznają fenomen ptasich wędrówek. Dowiedzą się m.in.: które ptaki migrują, jakie są przyczyny i sposoby wędrówek, jakie są mechanizmy orientacji w czasie przelotów i jak daleko mogą przemieszczać się poszczególne gatunki ptaków. Na koniec uczestnicy wykonają pracę z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, wypełnią karty pracy.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: szkoły podstawowe

Rozpoznawanie gatunków drzew
Zajęcia, których celem jest przedstawienie głównych gatunków drzew występujących w naszych okolicach. Uczestnicy na podstawie prezentacji a następnie liści i owoców będą mogli rozpoznać dany gatunek drzewa. Na koniec uzupełnią karty pracy.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: szkoły podstawowe

Śladami zwierząt
Uczestnicy zajęć będą rozpoznać wybrane gatunki dzikich zwierząt, wskazać ich tropy oraz przyporządkować ślady do zwierząt, które je zostawiły.
Pomocą w zajęciach będzie prezentacja, karty pracy, puzzle oraz odciski śladów zwierząt.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Termin realizacji: grudzień 2021–luty 2022
Zajęcia przeznaczone dla: wszystkie grupy wiekowe

Cenne gatunki roślin i zwierząt na Ziemi Chełmskiej i w okolicach
Zajęcia mają na celu poznanie unikatowej przyrody Ziemi Chełmskiej oraz wybranych działań z zakresu czynnej ochrony gatunkowej. Pomocą w zajęciach będzie prezentacja, karty pracy oraz puzzle.
Czas trwania: ok. 45 min
Termin realizacji: poniedziałek–środa
Zajęcia przeznaczone dla: szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli

Jak należy postępować z dzikimi zwierzętami
Poznamy prawidłowe zachowania ludzi w stosunku do dzikich zwierząt, np. czy można zabrać podlota ptaka, czy znaleziona mała sarenka jest pozostawiona przez mamę i czy należy ją zostawić a może zabrać szukając pomocy?
Czas trwania: 45 min
Termin realizacji: poniedziałek–środa
Zajęcia przeznaczone dla: wszystkie grupy wiekowe

Chronimy owady zapylające
Zajęcia mają na celu zwrócić uwagę na ogromną rolę, jakie pełnią owady zapylające w przyrodzie i w życiu człowieka. Uczestnicy poznają i uczyć się będą rozpoznawania gatunków owadów zapylających, sposobu ich przywabienia i ochrony. Podczas spotkania wyświetlona zostanie prezentacja multimedialnym oraz uczestnicy wykonają własnoręcznie domki dla owadów.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Termin realizacji: poniedziałek–środa
Zajęcia przeznaczone dla: wszystkie grupy wiekowe

Ptaki przynoszące szczęście, ptaki złowróżbne oraz nietoperz
Podczas zajęć uczestnicy poznają niektóre podania, legendy, ciekawostki i przesądy dotyczące ptaków występujących w najbliższej okolicy. Dowiedzą się, które ptaki uważano za szczęśliwe i wróżące szczęście, a które za przynoszące pecha, wróżące nieszczęście, chorobą, a nawet śmierć.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia przeznaczone dla: szkoły podstawowe, szkoły średnie i osoby dorosłe
 

ETNOGRAFIA:

Nalejcie wosku na wodę, poznajcie swoją przygodę – warsztaty andrzejkowe
Przybliżenie dawnych tradycji i wróżb andrzejkowych.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Termin realizacji: 25–30 listopada
Zajęcia przeznaczone dla: klasy 1–6 szkół podstawowych

Stroimy się na święta
Warsztaty etnograficzne opowiadające o przedświątecznych przygotowaniach na dawnej wsi chełmskiej. Zobaczymy odświętne wnętrze izby oraz dowiemy się jak strojnie ubierali się jego mieszkańcy. W trakcie spotkania uczestników czekają: ciekawe zadania plastyczne, układanie puzzli wielkoformatowych, wypełnianie kart pracy.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Termin realizacji: 14–23 grudnia
Zajęcia przeznaczone dla: klasy 1–6 szkół podstawowych
 

HISTORIA:

Co to jest muzeum?
Czy wiecie po co w ogóle są potrzebne muzea? Kto pracuje w muzeum? Co w nim można robić, a czego nie? Chcecie złożyć obraz historyczny z rozsypanych puzzli? Zapraszamy na nasze warsztaty! Uczestnicy poznają historię tworzenia pierwszych muzeów w Polsce oraz przeszłość naszej placówki. Podczas zajęć przybliżymy pojęcia: zbiór, eksponat muzealny, kolekcja, wystawa, galeria, muzeum. Po części edukacyjnej ułożymy puzzle o tematyce historycznej.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: przedszkola, klasy 1–4 szkół podstawowych

Dawno temu w Chełmie
Odwiedzimy dawne miasteczko Chełm i sprawdzimy co się w nim znajdowało i kto w nim mieszkał. W tym celu cofniemy się w czasie o 100 lat i zajrzymy na dawną ulicę Lubelską i Rynek miejski.
Pod koniec zajęć uczestnicy wykonają własną, unikalną „odkrytkę” – pamiątkową kartkę pocztową. Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.
Czas trwania: ok. 1godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: przedszkola, klasy 1–4 szkół podstawowych

Godło, flaga, hymn – najważniejsze symbole narodowe
Od kiedy godło, flaga, hymn zaczęły towarzyszyć naszym przodkom? Dlaczego są dla nas takie ważne i należy im się szacunek? Jak skomplikowane były losy Polski? Podczas tych zajęć postaramy się udzielić odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań. Dzieci w wieku przedszkolnym na zakończenie lekcji wykonają patriotyczne kokardy narodowe
Czas trwania: ok. 1godz.
Zajęcia polecane dla: klasy 1–4 szkół podstawowych

Porozmawiajmy o starym Chełmie
Celem lekcji jest prezentacja wybranych epizodów z życia miasta od nadania praw miejskich w 1392 roku do końca XX wieku. Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: klasy 1–4 szkół podstawowych

Chełmska droga do Niepodległości
Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z historią walk o niepodległość na terenie ziemi chełmskiej w listopadzie 1918 roku. Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze wydarzenia z lat 1915–1918, które miały miejsce w Chełmie oraz postacie związane z naszym miastem, które czynnie przyczyniły się do odzyskania wolności, m.in. Gustaw Orllicz-Dreszer, Wiktor Ambroziewicz, Zdzisław. Klemens i Tadeusz Lechniccy oraz wielu innych. Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: klasy 1–8 szkół podstawowych

Moje wielokulturowe miasto
Na przykładzie wybranej ikonografii ze zbiorów muzealnych przeanalizujemy zmiany, które zaszły w urbanistyce i architekturze miasta przez prawie 100 lat. Niezwykła, stara fotografia przybliży klimat dawnych czasów. Uwieczniony na zdjęciach wielokulturowy charakter miasta, gdzie przez wieki żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Ukraińcy i Niemcy. Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: klasy 4–8 szkół podstawowych oraz szkoły średnie

Tradycje i święta żydowskie
Celem lekcji jest wzbudzenie zainteresowania tradycją polskich Żydów, wypracowanie postawy tolerancji i akceptacji. Na zajęciach zostanie przybliżony świat religii żydowskiej, pojawią się ciekawostki i anegdoty związane z życiem Żydów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się o przebiegu najważniejszych świąt żydowskich w cyklu rocznym a także to jakie wydarzenia upamiętniają, które ze świąt mają podłoże religijne, a które historyczne. Zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną oraz zabytki ze zbiorów muzeum.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: klasy 4–8 szkół podstawowych oraz szkoły średnie

Śladami Niepodległości w Chełmie
Wycieczka po mieście, podczas której przewodnik zaprezentuje uczestnikom miejsca związane z wydarzeniami 1918 roku, opowie o najważniejszych osobach, które uczestniczyły w walce o niepodległość.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: szkoły podstawowe, średnie, dorośli

Ulicami starego miasta
Wycieczka po mieście podczas, której uczestnicy pod opieką przewodnika poznają wybrane wątki z przeszłości Chełma i jego mieszkańców związane z najstarszymi ulicą miasta. Edukator przybliży historię powstania najciekawszych zabytków i związane z nimi ciekawostki.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: szkoły podstawowe i średnie
 

HISTORIA SZTUKI:

Legendy hagiograficzne
W trakcie spotkania uczestnicy poznają historię dawnej unickiej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę Sztuka sakralna. Odnajdą w obrazach przedstawienia zwierząt, dowiedzą się co mówią o nich legendy hagiograficzne i wykonają pracę plastyczną.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: wszystkie grupy wiekowe

Nie wszystko złoto, co się świeci
W trakcie spotkania uczestnicy poznają historię dawnej unickiej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę Sztuka sakralna. Odkryją tajemnice i znaczenie kolorów, symboli, wykonają pracę plastyczną.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: wszystkie grupy wiekowe

Zabytek, skarb czy utrapienie
W trakcie spotkania uczestnicy poznają historię dawnej unickiej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę Sztuka sakralna. Dowiedzą się jak muzealnicy opiekują
się dziełami sztuk. Poznają obiekty czekające na konserwację. Wykonają projekt obrazu do osiemnastowiecznej ramy feretronu, w którym nie zachowało się przedstawienie malarskie.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: wszystkie grupy wiekowe

Przesłanie Świętego Mikołaja
W trakcie spotkania uczestnicy poznają historię dawnej unickiej kaplicy pw. Świętego Mikołaja, zwiedzą wystawę Sztuka sakralna. Odnajdą na ekspozycji ikonę Św. Mikołaja Cudotwórcy, poznają legendę hagiograficzną o biskupie z Mirry, dowiedzą się dlaczego Święty nazywany jest patronem daru człowieka dla człowieka oraz wykonają pracę plastyczną.
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: klasy 1–4 szkół podstawowych

Postawy awangardowe w sztuce początków XX wieku. Od francuskiego fowizmu, głównych przedstawicieli kubizmu, niemieckiego ekspresjonizmu, włoskiego futuryzmu po rodzime przykłady formistów polskich.
Kierunki, artyści i ich dzieła omówione zostaną w oparciu o prezentację multimedialną.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: klasy 5–8 szkół podstawowych, szkoły średnie i osoby dorosłe

Dadaizm i surrealizm w sztuce XX wieku
Omówione zostaną przykłady dadaistycznych tendencji w wydaniu Marcela Duchampa, Francisa Picabii, Kurta Schwittersa, Raoula Hausmanna. Postawy surrealistyczne popparte zostaną przykładami dzieł Jeana Hansa Arpa, Giorgia de Chirico, Joana Miró, Rene Magritte'a i Salvadora Dalí. Wykład w oparciu o prezentację multimedialną.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: klasy 5–8 szkół podstawowych, szkoły średnie i osoby dorosłe

Różne oblicza abstrakcji w sztuce XX i XXI wieku na przykładzie dzieł z chełmskiej kolekcji
Warsztaty plastyczne, podczas których malujemy własne wypowiedzi o geometrycznej formie. Łącząc geometryczne kształty z barwą, omówimy, jak kolor może zmieniać charakter dzieła i jego oddziaływanie.
Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min.
Zajęcia polecane dla: szkoły podstawowe


Autoportret. Artyści o sobie
Omówione zostaną przykłady autoportretu od renesansu włoskiego (Pietro Perugino, Giovanni Bellini, Rafael Santi, Leonardo da Vinci), poprzez przykłady własnego wizerunku artysty w dobie baroku, klasycyzmu, romantyzmu, aż po najnowsze tendencje zaczerpnięte ze sztuki XX wieku. Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz warsztaty malowania własnego wizerunku z pamięci lub portretowania najbliższego przyjaciela.
Zajęcia polecane dla: klasy 5–8 szkół podstawowych, szkoły średnie i osoby dorosłe
 

ARCHEOLOGIA:

Lepić każdy może
Uczestnicy spotkania własnoręcznie ulepią naczynia z gliny w technice „wałeczkowej” oraz poznają tradycje garncarskie, sposoby przygotowania gliny, techniki zdobnicze ceramiki..
Czas trwania: ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: uczniów szkół podstawowych

Anioły i święci Pańscy z zalanej wodą Nilu pustyni nubijskiej
Układanie puzzli z wizerunkami chrześcijańskich postaci namalowanych we wczesnym średniowieczu na ścianach katedry w Faras (Sudan) – odkrytej przez polskich archeologów podczas ratowniczych wykopalisk związanych z budową tamy asuańskiej i Zbiornika Nasera na Nilu.
Czas trwania ok. 1 godz.
Zajęcia polecane dla: wszystkich grup wiekowych
 

Ważne informacje

  1. W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna grupa, licząca maksymalnie 25 osób.
    O liczbie uczestników należy poinformować przy rezerwacji zajęć.
  2. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.
  3. Należy przestrzegać umówionych terminów rozpoczęcia zajęć.
  4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.
  5. Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów w ich trakcie. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej.
  6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.