Zamówienia publiczne

 » 

2021

 » Zaproszenie do składania ofert - remont dachu

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie:
Zaprasza do złożenia oferty na:
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 57/ Podwalna, 22-100 Chełm

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

 

2. Formularz ofertowy

 

3. Przedmiar robót

 

4. Wzór umowy 

 

5. Projekt budowlany

6. RODO